Bygg

Basen i vår verksamhet har alltid varit husbyggnation. Genom åren har vi uppfört det mesta som har golv, väggar och tak; hyreshus, kontor, industribyggnader, villor mm och vi fortsätter på den inslagna linjen i detta avseende. Vi utför naturligtvis även renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnader. Vi genomför större och mer krävande projekt i moderbolaget, Byggnads AB O G Ohlsson, mindre projekt och servicearbeten utförs av dotterbolaget OG Ohlsson Byggservice AB. Vi besitter kompetens i byggprojektets samtliga led från idé till färdig produkt. Vi har duktiga och erfarna hantverkare såsom träarbetare, betongarbetare, smeder och maskinförare i företaget.

Vi har även ett stort kontaktnät med företag verksamma i andra branscher, såsom målare, elektriker och rörmontörer mfl. Kontakta någon av våra projektchefer eller vår byggserviceavdelning, så hjälper vi till med idéer och kostnadsberäkningar. Byggnads AB O G Ohlsson och OG Ohlsson byggservice AB är medlemmar i Sveriges Bygg Industrier (BI).Vi arbetar med BI:s kvalitets och miljöledningssystem, Povel.