FASTIGHETSFÖRVALTNING

LÄGENHETER


O G Ohlssons äger och förvaltar, tillsammans med sina dotterbolag, ca 90 lägenheter. Samtliga är belägna i centrala Nybro.

KONTAKTA OSS

VÄxel: 0481-437 30
ULRIKA BROSENIUS

Ekonomi, Uthyrning


Direktnr: 0481-437 02
e-mail: ulrika.brosenius@ogbygg.se

BENNY PETTERSON

Fastighetsförvaltare


Direktnr: 0481-437 31
e-mail: benny.pettersson@ogbygg.se

HANS ALBREKTSSON

Fastighetsförvaltare


Direktnr: 0481-437 32
e-mail: hans.albrektsson@ogbygg.se