BÖRJES LOGISTIK AB

Nybro

Ort - Beställare

Nybro – Börjes Logistik &Spedition AB

Beskrivning

Tillbyggnad av kontor och lagerlokaler

FÄRDIGT ÅR

2008