DESIGNHÖGSKOLAN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Pukebergs Fastighets AB

BESKRIVNING

Ombyggnad till designhögskola

FÄRDIGT ÅR

2002