KV ÅLDERMANNEN

Kalmar

Ort - Beställare

Kalmar – PoE förvaltning AB

Beskrivning

Renovering av kontorslokaler

Färdigt år

2008