KV DOCKAN

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – Fastighets AB Varvsholmen

BESKRIVNING

Ombyggnad till designhögskola

FÄRDIGT ÅR

2003