KV GLADAN

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – Kalmarhem AB

BESKRVINING

Nybyggnad av studentbostäder

FÄRDIGT ÅR

1996