KV KÖREN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Nybro Bostads AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av äldreboende

FÄRDIGT ÅR

1993