KV TACKLET

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – Fastighets AB Varvsholmen

BESKRIVNING

Nybyggnad av 9 st radhus

FÄRDIGT ÅR

2005