KV VENUS

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – HB Venus 15

BESKRIVNING

Nybyggnad av lokaler för folktandvården och vuxenrehabiliteringen i botten våningen. De två våningarna har 20 bostadslägenheter.

FÄRIDGT ÅR

2006