KV WELLEN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Rosendals Sågverks AB

BESKRIVNING

Ombyggnad till affärs och kontorslokaler

FÄRDIGT ÅR

1997