OG HALLEN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Nybro Kommun

BESKRIVNING

Ombyggnad av lagerhall till sporthall/bollhall

FÄRDIGT ÅR

2007