TIETOR ENATOR

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – KIFAB

BESKRIVNING

Nybyggnad av kontor och tillverkningslokaler

FÄRDIGT ÅR

2000