Hyresgästinformation

Att söka lägenhet

Vem kan söka lägenhet?
Alla som fyllt 18 år.
Hur ansöker man om lägenhet?
Antingen fyller man i vår ansökan i pappersform och återsänder den till oss eller kan man söka direkt på hemsidan, där finns även pappersvarianten att ladda ner.

Blanketten gäller även för hyresgäster som redan bor hos oss och önskar byta lägenhet.

Hur länge är min ansökan giltig?
Ansökan är giltig i ett år från den mottagits. Därefter måste man själv aktivt förnya sin ansökan för att behålla sin plats i kön.

Flera ansökningar ökar inte chansen att få en lägenhet snabbare.

Kan jag överlåta min tid i kön till någon annan?
Nej, din ansökan är personlig.
Hur fungerar uthyrningen?
När en lägenhet blir ledig följer vi reglerna i vårt kösystem.
Om två sökande skulle vara intresserade av samma lägenhet vad händer då?
Om denna situation skulle uppstå får lotten avgöra vem som får lägenheten.
Har jag rätt att tacka nej till ett lägenhetserbjudande?
Naturligtvis har du rätt att tacka nej till ett lägenhetserbjudande om du efter visning känner att den inte passar dig. Tackar du nej för många gånger kan det innebära ett sämre utgångsläge framöver.
Kriterier som skall vara uppfyllda för att få en bostad?

  • Inkomst från t ex arbete, a-kassa, CSN, pension mm
  • Goda referenser från tidigare boenden
  • Inga betalningsanmärkningar

Hur lång är min uppsägningstid?
Din uppsägningstid är 3 månader (kalendermånader).
Är husdjur tillåtna?
Ja, de är tillåtna om de sköts och inte utgör en sanitär olägenhet eller är till besvär för övriga hyresgäster.
Hur fördelas ansvaret om vi är två personer som står på kontraktet?
Ert ansvar mot oss som hyresvärd är solidariskt, det vill säga ni är båda ansvariga för att hyran betalas. Därför är det viktigt att meddela oss snarast när det sker någon förändring i boendeförhållandet.
Övrig information
Det är viktigt att Du som sökande fyller i så många uppgifter som möjligt på ansökan, en ofullständig ansökan kan vi inte behandla.

 

Fält som är markerade med en * är obligatoriska

Ansökan skickas till:

Byggnads AB OG Ohlsson

Fastighetsförvaltningen

Box 203

382 23 Nybro

Vid frågor, kontakta:

Uthyrningsansvarig: Ulrika Brosenius

Telefon: 0481-437 02

Besöksadress: Bangatan 8, Nybro

Mailadress: ulrika.brosenius@ogbygg.se

Kontoret är öppet mån-fre 07:30-16:30 (lunchstängt 12-13)

(Vid semestertider och helgdagar kan andra tider förekomma)

Att flytta in i sin lägenhet

Vad händer vid övertagandet av lägenheten?
Allmän information vid inflyttning

När du flyttar in i en av våra lägenheter vill vi att du ska trivas och känna dig välkommen. Därför är det viktigt att du inte tvekar att ringa oss om det är något du undrar över eller känner dig osäker på. Vårt kontor är öppet måndagar till fredagar 07:30-16:30 med lunchstängt 12:00-13:00 (observera att tiderna kan skilja sig vid dag innan helg och semester).

I samband med att du undertecknade ditt hyreskontrakt ska du också få information om lägenhetsförråd, parkering, tvättstuga, nycklar etc. De nycklar du får i samband med övertagandet av lägenheten är du själv ansvarig för och skulle du behöva fler nycklar krävs en rekvisition från oss.

Om du saknar någon information är det bara att kontakta oss.

Hyresinbetalning
Hyran betalas månadsvis i förskott på de betalningsavier som skickas till dig varje månad. För att inbetalningen ska bli korrekt registrerad är det viktigt att du skriver rätt avinummer.

Inbetalningen görs i förskott och ska finnas på vårt konto senast den sista vardagen i månaden före aktuell hyresmånad.

Tänk på att uteblivna hyror kan leda till betalningsanmärkningar och i värsta fall uppsägning av kontrakt.

När kan jag flytta in?
Fr.o.m. kl. 12:00 den dagen som ditt kontrakt börjar gälla har du rätt att flytta in i din lägenhet. Skulle detta inträffa en lördag, söndag, allmän helgdag eller afton sker inflyttning nästa vardag.
Besiktning och städning
Vid inflyttning ska din lägenhet vara ordentligt städad och förrådsutrymmen ska vara tomma.

När en hyresgäst flyttar från en lägenhet genomför vi alltid en besiktning där vi dokumenterar eventuella fel och brister innan nästa hyresgäst flyttar in. Det kan finnas brister som vi inte upptäcker vid besiktningen och det är därför viktigt att du som ny hyresgäst kontaktar oss om du upptäcker något som är fel så att vi kan åtgärda problemet.

OBS! Tänk på är att en bristfällig städning från avflyttande hyresgäst inte går att få ersättning för om du själv städat din lägenhet efter det att du flyttat in.

Adressändring
Glöm inte att göra en adressändring. Vid adressändringen får kommun, statliga bolag och myndigheter automatiskt din anmälan, dock måste du själv tänka på att ändra hos försäkringsbolag, banker tidningar m.fl.
El, telefon & internet
I samband med att du blir hyresgäst hos oss har vi gjort en flyttanmälan till elnätet åt dig.

Du måste själv ändra ditt telefon- och internetabonnemang.

Lägenhetsförråd
Lägenhetsförråd som ligger utanför själva lägenheten klassas som biutrymmen av försäkringsbolagen. Det innebär att de inte lämnar ersättning vid inbrott för försvunna värdesaker som förvaras i dessa utrymmen.

Förvara därför aldrig värdesaker eller andra stöldbegärliga föremål i lägenhetsförrådet. Undersök först med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material eller föremål som kan orsaka olägenhet för andra hyresgäster (tex starkt luktande föremål) i lägenhetsförrådet.

Din tid hos oss som hyresgäst

Vad innebär det att jag har vårdplikt av lägenheten?
Som hyresgäst har du vårdplikt av din lägenhet, detta innebär att du är skyldig att vårda och sköta din lägenhet och vad därtill hör.

Skulle det inträffa/uppstå en skada kontakta hyresvärden så fort som möjligt så att vi kan åtgärda felet i ett tidigt skede och därmed förhindra att skadan blir värre.

Nycklar
De nycklar du kvitterade ut i samband med inflyttningen är du ansvarig för själv.

Borttappade nycklar kan leda till att du blir ersättningsskyldig för ett eventuellt cylinderbyte när du flyttar ifrån din lägenhet.

Om du skulle behöva göra en extra nyckel måste du kontakta hyresvärden för att få en rekvisition utskriven. Man kan alltså inte på egen hand gå till en låssmed och tillverka en kopia.

Målning och tapetsering
Vi har som hyresvärd huvudansvaret för normalt slitage i din lägenhet. Vi bedömer om/när det är dags att måla/tapetsera om osv.

Det kan dock vara tillåtet att själv måla och tapetsera om i sin lägenhet så länge det utförs fackmannamässigt samt att neutrala färger används. Kontakta dock alltid oss innan så att vi är överrens.

Skulle det vid en senare besiktning framgå att arbetet inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt eller att icke neutrala färger använts är du skyldig att bekosta återställandet.

Hyllor, tv-apparater m.m.
Att sätta upp väggfasta hyllor, tv-apparater mm är tillåtet i viss utsträckning om det sker med sunt förnuft. Undvik att göra stora och många hål i väggarna då detta kan leda till att du kan bli ersättningsskyldig för skadorna vid avflyttning.
TV och bredband
Alla våra lägenheter är utrustade med fiberanslutning. Det innebär att telefon, tv och internet kan levereras genom Telias fibernät.

I hyran ingår ett basutbud av tv-kanaler, se separat bifogad information.

Önskar man som hyresgäst utnyttja bredbandstelefoni och internetanslutningen via fiber tecknar man detta på egen hand via Telia. Det finns även möjlighet till fler tv-kanaler. Alla Telias tjänster finns att läsa om på deras hemsida.

Har man fler tv-apparater och därmed behöver fler digitalboxar bekostar man detta själv.

I samband med inflyttningen kvitterar du som hyresgäst ut 1 st. router och 1 st. digitalbox med tillhörande dosa. Detta är något som följer med lägenheten och därmed ska lämnas kvar vid avflyttning. Skadad eller förlorad utrustning ersätts av hyresgästen.

Hemförsäkring
Det finns ingen skyldighet för dig som hyresgäst att teckna en hemförsäkring, men det är något som vi starkt rekommendera er att göra.
Parkeringsplatser
Parkering får endast ske på angiven plats.

Vid in- och utflyttning samt urlastning av skrymmande saker är det dock tillåtet att köra närmare sin dörr/trappuppgång om detta sker på ett hänsynsfullt sätt gentemot övriga hyresgäster och om plats finns.

Staket
Uppsättning av staket runt sin egen gräsyta (gäller marklägenheter) ska alltid ske i samråd med oss. Detta medför att gräsklippning därefter sköts av hyresgästen själv innanför staketet.
Kan jag bli uppsagd om jag stör mina grannar?
Ja, det kan du. Tänk på att det handlar om ömsesidig respekt. Upprepade klagomål från grannar om störande ljud kan leda till att du blir uppsagd.
Vad händer om jag störs av min/mina granne/grannar?
Det bästa är alltid att föra en dialog direkt med den granne det avser. Om inget resultat nås kontakta då hyresvärden.
Grillning
Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasolgrill på balkonger i flervåningshus eller på gemensamma gräsytor tillhörande fastigheten. Elgrill får användas under förutsättning att det inte stör övriga hyresgäster.
Parabol
Egna paraboler får inte monteras på balkonger eller fasader.
Tvättstugor
Kan du inte utnyttja den bokade tiden var god och ändra så snabbt som möjligt så att någon annan hyresgäst istället kan utnyttja tiden.

För allas trevnad, följ de tvättregler som finns uppsatta. Tvättstugan är en gemensamhetsyta och för att alla ska trivas är det viktigt att regler och rekommendationer följs.

Viktigt att tänka på är att du själv är ansvarig för din tvätt. Skadad eller stulen tvätt ersätts inte.

Se även separat bifogad information om tvättstugan.

Att säga upp och flytta från sin lägenhet

Allmän Information
Din uppsägningstid är 3 månader (kalendermånader). Vid dödsfall, 1 månad.

Du måste lämna din lägenhet senast kl. 12:00. Skulle detta inträffa en lördag, söndag, allmän helgdag eller afton sker utflytt nästa vardag.

Värt att tänka på:

  • Lämna avflyttningsadress och telefonnummer till oss
  • Beställ besiktning hos våra fastighetsskötare i god tid innan avflyttning
  • Låt nya intresserade hyresgäster få möjlighet att titta på lägenheten innan avflyttning.
  • Att du städar din lägenhet noggrant och lämnar tillbaka nycklar till lägenheten, förrådet, tvättpluttar mm.

Uppsägning av lägenhet
Hyreskontraktet ska sägas upp 3 månader (kalendermånader) innan avflyttningsdagen. Vid dödsfall gäller 1 kalendermånad. Uppsägning sker senast den sista i varje månad. Var noga med att säga upp din lägenhet på rätt sida månadsskiftet för att slippa en extra månad.

Exempel: säger du upp din lägenhet den 31 januari blir avflyttning den 30 april. Kommer däremot uppsägningen in den 1 februari blir avflyttningen den 31 maj

Vad gäller vid avflyttning?
Se separat information ”Att säga upp sin lägenhet”
Avflyttningsbesiktning
Före avflyttning sker en avflyttningsbesiktning av lägenheten samt tillhörande utrymmen. Vi accepterar ett normalt slitage på lägenheten, men finner vi trasiga/skadade tapeter, golv, vitvaror etc. blir ni ersättningsskyldiga för dessa kostnader.

Om antalet återlämnade nycklar inte överensstämmer med det antal som har kvitterats ut vid inflyttning och eventuellt under hyrestiden måste vi byta låscylinder. Ni blir då ersättningsskyldiga för den kostnaden.

Vid besiktningen bör du själv eller någon representant närvara. Detta för att minska risken för missförstånd och meningsskiljaktigheter.

Städtips
Var noga när du städar din lägenhet. Är städning inte godkänd och vi behöver anlita en städfirma kommer det att debiteras dig.
Köket
Rengör spisens plattor, ovansida och ugn även plåtar och galler ska rengöras. Var noga med att städa bakom spisen, dvs väggen, golvet och spisens sidor. Även spisfläkt, kåpa och filter ska rengöras.

Kyl och frys ska frostas av. Tänk på att inte använda vassa föremål för att få bort eventuell is, det kan då orsaka skador. Torka rent, men stäng inte dörrarna efteråt, låt kyl och frys vara avstängda. I övrigt ska köksskåp (invändigt och utvändigt), diskbänk, vask, skärbräda mm torkas av.

Badrummet
Rengör toalettstolen på utsidan och insidan, rengör även kröken. Handfatet, vattenlåset och röret ska även det rengöras. Glöm inte att torka handfatet på undersidan också.

Finns badkar ska detta rengöras, både fronten och bakom badkaret. Rensa golvbrunnen.

Tvättmaskin och torktumlare
Var noga med att rengöra tvättmaskin och torktumlare på insidan och utsidan. Torka noga ur tvättmedelsbehållaren och töm och tvätta alla filter.
Övriga Rum
Alla fönster ska putsas på insidan och utsidan. Är fönsterna delbara ska de även putsas och torkas emellan. Torka av fönsterfoder och fönsterbrädor. Även elementen ska torkas på framsidan och bakom. Städa och torka ur övriga skåp och garderober. Alla golv ska torkas av.

Glöm inte att även utrymmen som balkong och förråd ska städas och torkas ur.

För mer råd och tips, se den broschyr som bifogades tillsammans med bekräftelsebrevet på din uppsägning.

Om du inte har fått broschyren eller om den kommit bort kontakta oss på kontoret så skickar vi gärna en ny till dig.

Tack för din tid som hyresgäst hos oss!

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng