ARKIV FÖR SVENSK FORM

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Pukebergs Fastighets AB

BESKRIVNING

Ombyggnad till arkiv, kontor och utställningslokaler

FÄRDIGT ÅR

2005