FAGERVALLEN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Nybro Bostads AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av bostadshus

FÄRDIGT ÅR

2000