HÖGSBY GYMNASIESKOLA

Högsby

ORT - BESTÄLLARE

Högsby – Högsby Bostads AB

BESKRIVNING

Ombyggnad till gymnasieskola

FÄRDIGT ÅR

1998