KV BORGMÄSTARE

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – OG Hus förvaltning AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av 19 bostadslägenheter

FÄRDIGT ÅR

2007