KV BORGMÄSTAREN 3

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – OG Hus Förvaltnings AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av bostadslägenheter

FÄRDIGT ÅR

2005