KV BROMSEN

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – Kalmarsund Invest AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av kontor

FÄRDIGT ÅR

2008