KV KALMARSUND

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – Fastighets AB Varvsholmen

BESKRIVNING

Nybyggnad av 29 bostadsrätter

FÄRDIGT ÅR

2002