KV KONVALJEN

Kalmar

ORT - BESTÄLLARE

Kalmar – Kalmarhem AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av bostadshus

FÄRDIGT ÅR

1993