KV ODEN 8

Borgholm

ORT - BESTÄLLARE

Borgholm – Solhem fastigheter AB

BESKRIVNING

Nybyggnad av lokaler för folktandvården

FÄRDIGT ÅR

2007