KV SKOMAKAREN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Nybro Bostads AB

BESKRIVNING

Bostadslägenheter

FÄRDIGT ÅR

1989