KV SKRÄDDAREN

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro- Nybro Bostads AB

BESKRIVNING

Nybbyggnad av fler bostadshus

FÄRDIGT ÅR

2005