STRANDVÄGENS ÄLDREBOENDE

Nybro

ORT - BESTÄLLARE

Nybro – Nybro Kommun

BESKRIVNING

Om och tillbyggnad av äldreboende

FÄRDIGT ÅR

2007